Zaloguj się

Podstawy

Wykład Ćwiczenie
Zasady wstawiania nawiasów
Zasady wstawiania nawiasów – ćwiczenie 1
Zasady wstawiania nawiasów – ćwiczenie 2
Kolejność wykonywania działań
Kolejność wykonywania działań – ćwiczenie 1
Kolejność wykonywania działań – ćwiczenie 2
Ułamki zwykłe – co i jak
Ułamki zwykłe – co i jak – ćwiczenie 1
Ułamki zwykłe – co i jak – ćwiczenie 2
Operacje na ułamkach zwykłych
Operacje na ułamkach zwykłych – ćwiczenie 1
Operacje na ułamkach zwykłych – ćwiczenie 2
Działania podstawowe na ułamkach zwykłych
Działania podstawowe na ułamkach zwykłych – ćwiczenie 1
Działania podstawowe na ułamkach zwykłych – ćwiczenie 2
Działania rozszerzone na ułamkach zwykłych
Działania rozszerzone na ułamkach zwykłych – ćwiczenie 1
Działania rozszerzone na ułamkach zwykłych – ćwiczenie 2
Zamiana ułamków
Zamiana ułamków – ćwiczenie 1
Zamiana ułamków – ćwiczenie 2
Porównywanie ułamków zwykłych
Porównywanie ułamków zwykłych – ćwiczenie 1
Porównywanie ułamków zwykłych – ćwiczenie 2
Liczba π
Liczba π – ćwiczenie 1
Liczba π – ćwiczenie 2
Reguły podzielności liczb
Reguły podzielności liczb – ćwiczenie 1
Reguły podzielności liczb – ćwiczenie 2
Znaki w geometrii
Znaki w geometrii – ćwiczenie 1
Znaki w geometrii – ćwiczenie 2
Rozdzielność działań
Rozdzielność działań – ćwiczenie 1
Rozdzielność działań – ćwiczenie 2
Przemienność działań
Przemienność działań – ćwiczenie 1
Przemienność działań – ćwiczenie 2
Łączność działań
Łączność działań – ćwiczenie 1
Łączność działań – ćwiczenie 2
Alfabet grecki
Alfabet grecki – ćwiczenie 1
Alfabet grecki – ćwiczenie 2