Zaloguj się

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób w jaki MaturaMatma.pl (Serwis) gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do strony Serwisu i wszystkich podstron oraz usług oferowanych przez Serwis.

Serwis może zbierać informacje osobiste służące do identyfikacji użytkowników w różny sposób w związku z działalnością oraz oferowanymi usługami, funkcjami lub zasobami.

Użytkownicy, w trakcie rejestracji w Serwisie mogą zostać poproszeni o podanie: adresu e-mail, imienia, nazwiska, nazwy użytkownika, wykształcenia, miejscowości oraz wielkości miejscowości zamieszania. Użytkownicy mogą również odwiedzać Serwis anonimowo. Informacje mogące służyć do identyfikacji użytkowników są zbierane tylko wtedy, gdy użytkownik poda je dobrowolnie. Użytkownicy mogą zawsze odmówić udzielenia informacji mogących pozwolić na identyfikację ich tożsamości, wiąże się to jednak z niepełnym dostępem do treści zawartych w Serwisie.